APIE MUS

Veiklos principai

Pamatiniai veiklos principai

Sąžiningumas

Tiesos laikymasis

Nuolatinis mokymasis

Laisva valia

Dosnumas

Atjauta

Vertybės

Bendradarbiavimas

Atsakomybė

Žmogiškumas

Pagalba

Profesionalumas

Atvirumas

Mūsų komanda

„Man visuomet rūpėjo žmogus ir žmonių tarpusavio santykiai. Jeigu reikėdavo rinktis tarp to, kas teisėta ir to, kas teisinga, širdis visada krypdavo teisingumo link. Teisę iki šiol suvokiu visų pirma kaip žmogaus sukurtą sistemą, padedančią taikiai gyventi drauge, kuri yra glaudžiai susijusi su moralės normomis, o ne įstatymų rinkinius, ribojančias tvarkas ir baudžiančias institucijas.“

Greta Martinkienė, AD VISUM įkūrėja, mediatorė

Greta Martinkienė, AD VISUM įkūrėja

Esu mediatorė, įgijusi teisės magistro laipsnį. Studijos Lietuvoje bei užsienyje bei įvairaus pobūdžio kvalifikacijos kėlimo kursai užtikrina didėjantį žinių bagažą, tačiau jau pabaigusi universitetą pajutau, kad formalioji teisė man neatrodo patraukli.

 

Įgytas mediacijos išsilavinimas leido susipažinti su šiek tiek kita teisės puse bei galimybėmis, artimomis tapo alternatyviojo teisingumo, taikinamojo tarpininkavimo idėjos, o praktinės situacijos, su kuriomis susidūriau darbe privertė permąstyti savo profesinę veiklą iš esmės. Tik nuo teisininkų priklauso kokį požiūrį visuomenės nariai turės į teisę, tad pasirinkdami praktikavimo būdus teisininkai  gali pakeisti teisę ir priartinti ją prie žmonių.

 

Esu Lietuvos mediatorių rūmų narė, į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą įtraukta mediatorė, teikianti mediacijos paslaugas privalomosiosiose ir neteisminėse mediacijose.

Be teisės bei mediacijos savo profesiniame gyvenime daugiau ar mažiau prisiliečiau ir prie kitų sričių: viešieji pirkimai, projektų valdymas, verslo kūrimas bei valdymas, verslo etika, inovacijos darbinėje kasdienybėje ir pan. Supratau, kad visų šių sričių centras ir absoliutus pasisekimo ar nesėkmės generatorius visada yra žmogus ir jo pasirinkimai, tad tiek teisės, tiek verslo ar inovacijų diegimo sėkmė priklauso nuo to, kaip gerai mes pažįstame žmogų ir kaip sugebame rasti tinkamiausius būdus įgalinti konkrečius asmenis.

 

Įvairios mano domėjimosi sritys atsispindi ir AD VISUM veikloje. Kuriant agentūrą turėjau didelį norą apjungti daugiau gyvenimiškų ir žmogui svarbių sričių. AD VISUM iš karto mačiau kaip įvairiapusišką patarėją, galintį padėti žmogui kuriant ar vystant verslą, transformuojant savo kasdienybę darbe ar net save patį.

Ilgainiui užgimė noras dalintis savo sukaupta patirtimi ir įgytomis žiniomis, suvokiant tokių žinių svarbą ir reikšmę. Kiekvienas savo laisva valia gali pasirinkti, ar tas naujas žinias priimti bei integruoti į savo kasdienybę, ar ne.

greta@advisum.lt

+370 67272878

Prisijungti prie AD VISUM komandos suviliojo galimybė dirbti bendraminčių apsuptyje, kur galime kartu rengiant projektus padėti žmonėms įgyvendinti savo svajones.

Pasidalytoji lyderystė komandoje yra vienas svarbiausių aspektų, siekiant auginti organizaciją.“

Audronė Baronienė,

AD VISUM projektų rengimo ekspertė

Audronė Baronienė, AD VISUM projektų rengimo ekspertė

Su dideliu džiaugsmu pristatome AD VISUM komandos narę, visuomet besišypsančią, visuomet apsuptą žmonių ir itin ryškią asmenybę – Audronę Baronienę.

 

Audronė turi didžiulę patirtį rengiant ir įgyvendinant projektus.

„Dirbdama švietimo sistemoje įgijau neįkainojamos patirties dirbti su įvairiausiais projektais, vien per 2019 m. teko koordinuoti bei vykdyti 19 tarptautinių, respublikinių ir kitokių projektų.

Dirbdama sporto komandos bei vaikų sporto akademijos projektų vadove įgijau patirties rengiant bei įgyvendinant sporto srities projektus.

11 metų vadovaujamo darbo patirtis išmokė atsakingai rengti ataskaitinius dokumentų, išklausyti ir išgirsti esančio šalia nuomonę ir lūkesčius.

5 metai valstybės tarnyboje padeda geriau suprasti valstybinių projektų parengimo specifiką bei nuotaiką."

Audronė yra labai  įvairiapusiška, o jos darbo patirtį papildo teologijos, filosofijos ir bažnyčios teisės studijų metu įgytos žinios.

audrone@advisum.lt

+370 682 63779

Mūsų kasdienybėje yra tikrai daug kylančių konfliktų, kurie išauga į grėsmingus ginčus, o dažna to priežastis – nesikalbėjimas, arba kalbėjimas priekaištais. Tikiu, kad galiu sukurti saugią aplinką išsisakyti, suprasti situacijos priežastis, atkurti santykį, išspręsti ginčą taikiai. Konfliktų sprendimas nėra lengvas ir patogus kelias, tačiau po truputį galime į tokias situacijas pradėti žiūrėti kitaip, nebijoti jų spręsti kalbant, neatiduodant sprendimo priėmimo kitiems."

Ūla Dusevičienė, mediatorė

Ūla Dusevičienė, AD VISUM mediatorė

2012 m. baigiau VU socialinio darbo bakalauro studijas. Norėjau prisidėti prie įvairių socialinių projektų, tad nuo 2011 m. dirbu Vilniaus arkivyskupijos Caritas projektų vadove. Per šį laikotarpį pavyko prisidėti ir įgyvendinti ne vieną projektą ir įkurti svarbias mūsų visuomenei programas: dirbau su trečiųjų šalių piliečiams ir pabėgėliams skirtais socialiniais projektais, vėliau prisijungiau prie priklausomų asmenų bendruomenės „Aš Esu“ veiklos plėtimosi ir įvairiausių projektų. Kad geriau suprasčiau vykstančius sisteminius procesus, 2014 m. įgijau VU sociologijos magistrą.

Atsitraukusi nuo aktyvios darbinės veiklos ir paauginusi savo dvi mergaites, supratau, kad atėjo laikas imtis kažko naujo. Išgirdusi mediacijos ypatumus, supratau, kad tai yra veikla, kuri man labai artima: ji atitinka mano vertybes ir mano asmenines savybes. Mediatorius neatstovauja nei vienos konfliktuojančios šalies, mediatorius nekonsultuoja, mediatorius yra nešališkas tarpininkas, kuris padeda konfliktuojančioms pusėms susikalbėti, išsiaiškinti, išsikalbėti, o idealiu atveju – taikiai susitarti ir išlaikyti pagarbius santykius.

Neužmirškite, kad „kiekvieną rytą mes gimstame iš naujo, tad tai, ką mes padarysime šiandien, yra svarbiausia.

Džiaugiamės galėdami užtikrinti operatyvias mediacijas Vilniaus regione.

ula@advisum.lt

+370 673 70266

AD VISUM logotipas taip pat turi savo istoriją. Jame matomas paukštelis, pieštas viena nenutrūkstančia linija, kuris simbolizuoja kiekvieną iš mūsų – laisvą ir su neribotom galimybėm. Tačiau kiekvienas, kaip ir paukštelis, susiduria su kebliomis situacijomis, o tuomet pradeda atrodyti, kad išeities nebėra, lyg atsitrenkiama į sieną. Tokiose situacijose žmonės jaučiasi uždaryti it narvelyje, nebematomas platus galimybių spektras.

 

AD VISUM (senaja prancūzų kalba advis, lotyniškai ad visum – patarimas) ir yra ta išeitis. Kompetentingas patarimas kiekvienam padės išspręsti situaciją, o paukšteliui ištrūkti iš narvelio ir toliau gyventi laisvėje nuo „neišsprendžiamų“ problemų, nuo ribojančių įsitikinimų.