Projektai

Greta Martinkienė

„KŪRYBINIAI ČEKIAI" - INJEKCIJA Į KŪRYBOS EKONOMIKĄ

Kultūrinio turinio kūrimo skatinimui Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo priemonę „KŪRYBINIAI ČEKIAI“.

KAS YRA „KŪRYBINIAI ČEKIAI“?


Priemonės „Kūrybiniai čekiai“ pagalba valstybė inicijuos injekciją į kūrybos ekonomikos skatinimą Lietuvoje, norint įsigyti reikalingų KKI sektoriaus paslaugų (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir pan. paslaugų).


KAS YRA KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS?


Kūrybinių industrijų paslaugos ypatingai reikalingos verslams, tačiau labai dažnai dizainui, įvaizdžio kūrimui, kokybiškoms video reklamoms, fotografų autorinių nuotraukų pirkimui yra taupoma. Tai užtikrintų dabar itin reikalingą cirkuliaciją tiek sektoriaus viduje, tiek skatintų verslą naudoti kūrybines paslaugas.


KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS:

  1. Vaizduojamasis      menas (tapyba, skulptūra, fotografija);

  2. Knygos ir      spauda;

  3. Dizainas;

  4. Kūrybinės      paslaugos (architektūra, rekreacija, skaitmeninės kūrybos paslaugos,      turizmas, reklama);

  5. Naujosios      medijos;

  6. Audiovizualinės      medijos;

  7. Scenos      menas;

  8. Tradicinės      kultūrinės išraiškos (menas, festivaliai, šventės);

  9. Kultūrinės      vietos (muziejai, bibliotekos, archyvai, ekspozicijos, archeologinės      vietos).


KAS GALI KREIPTIS?


Pareiškėju gali būti labai maža, maža ar vidutinė įmonė, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Ši priemonė yra skirta MVĮ, kurios jau veikia ir, siekdamos konkurencinio pranašumo, yra pasirengusios investuoti į originalių paslaugų sprendimų kūrimą, tobulinimą ir diegimą.


KOKIA VEIKLA REMIAMA?


Remiama veikla – originalių paslaugų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

Priemone siekiama skatinti diegti originalius dizaino ir rinkodaros sprendimus gamybos procesuose ir (arba) paslaugų srityje, pasitelkiant meninę, kultūrinę raišką.

Priemone siekiama atrinkti tuos pareiškėjus, kuriuose netechnologinių inovacijų sukūrimo ir diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose paslaugas teiks vieno iš labiausiai dėl COVID-19 nukentėjusio kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus fiziniai asmenys ar įmonės.


Paraiškų teikimo pradžia planuojama artimiausiu metu.

Kviečiame sekti informaciją mūsų internetinėje svetainėje bei facebook paskyroje AD VISUM.

Padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, susisiekite su mumis:


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@martinkiene.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Parama žemės ūkio veiklos ir verslo subjektams, vykdantiems maisto tvarkymo veiklas

PARAMA VERSLUI ŠAKIŲ RAJONE

Parama senų katilų keitimui namų ūkiuose

KONTAKTAI

greta@martinkiene.lt

+370 672 72878

I. Kanto g. 25 - 401 (4 aukštas), Kaunas 

BENDRAUKIME

©2020 by AD VISUM