Projektai

Audronė Baronienė

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

Užimtumo tarnyba iki 2020 m. spalio 5 d. priima paraiškas subsidijai įdarbinant bedarbį asmenį su negalia.

Kada teikiama subsidija? 


  • Bedarbių su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas (atsižvelgiant į negalią pritaikant esamas) darbo vietas;

  • kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.

 

Kam paramos lėšos gali būti skiriamos?


  • Įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;

  • Remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

 

Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 18 835,21 eurų. 

 

Padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, susisiekite su mumis:

 

Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt 

+370 682 63779

 

Greta Martinkienė

Vadovė

greta@martinkiene.lt 

+370 67272878

 

Daugiau šios kategorijos naujienų

2021 m. pradžioje – naujos investicijos verslui: E-verslo modelis COVID19

PARAMA VERSLUI ŠAKIŲ RAJONE

PARAMA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI IR RINKODARAI VILNIAUS RAJONE

KONTAKTAI

greta@martinkiene.lt

+370 672 72878

I. Kanto g. 25 - 401 (4 aukštas), Kaunas 

BENDRAUKIME

©2020 by AD VISUM