top of page
Užimtumo tarnybos parama: Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas, parama darbuotpjams su negalia

Projektai

Audronė Baronienė | AD VISUM projektų rengimo ekspertė

Audronė Baronienė

2022 m. vasario 18 d.

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas | Užimtumo tarnybos parama verslui

Užimtumo tarnyba kviečia nuo 2022 m. vasario 21 d. teikti paraiškas darbdaviams, ketinantiems steigti darbo vietas.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai.


Didžiausia paramos suma:  iki 22 651,90 Eur vienai darbo vietai (etatui) sukurti.


Finansavimo intensyvumas: 65 proc.


Parama bus skiriama steigti darbo vietas:

- bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo vietas;

- kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

- įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;

- remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).


Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:

- smulkiojo verslo skatinimui;

- nuosavų lėšų indėliui;

- nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;

- perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui;

- numatytam steigti darbo vietų skaičiui;

- neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;

- numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu.Padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laiką: www.advisum.lt/rezervacija


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@advisum.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Parama verlo pradžiai Prienų rajone, parama verslui

2022 m. balandžio 29 d.

Parama verslo pradžiai Prienų rajone

2022 m. balandžio 7 d.

Parama verslo pradžiai Klaipėdos rajone (išskyrus Gargždų miestą)
Parama verslo pradžiai Šakių rajone

2022 m. kovo 1 d.

Parama Šakių rajone
bottom of page