Projektai

Audronė Baronienė

JŪSŲ ĮMONĖS DARBUOTOJŲ MOKYMAI GALI JUMS KAINUOTI 70 % PIGIAU

Iki 2020 m. lapkričio 30 d. įmonės gali kreiptis dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo metu patirtų išlaidų dalies kompensacijos. Skiriama iki 4500 Eur įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti.

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kartu su LR ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia antrąjį kvietimą ir kviečia verslą teikti paraiškas pagal visuotinės dotacijos priemonę „KOMPETENCIJŲ VAUČERIS“, kuri finansuojama iš Europos socialinio fondo. 


KAS YRA „KOMPETENCIJŲ VAUČERIS“?


Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ – tai negrąžintina subsidija, kuri suteiks įmonėms galimybę kelti savo darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją bei geriau prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Priemonė suteiks galimybę įmonėms gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.


Įmonei pasirašius dotacijos sutartį ir pasirinkus mokymų teikėją ir mokymų programą iš patvirtinto Mokymų teikėjų ir mokymų programų sąrašo, įmonės darbuotojai galės mokytis 12 mėnesių laikotarpyje (dėl Mokymų tiekėjų ir mokymų programų sąrašo prašome kreipktis asmeniškai žemiau nurdytais kontaktais).


KAS GALI KREIPTIS?


Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.


Padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką INVEGAI. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, susisiekite su mumis:


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt 

+370 682 63779

 

Greta Martinkienė

Vadovė

greta@martinkiene.lt 

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Parama žemės ūkio veiklos ir verslo subjektams, vykdantiems maisto tvarkymo veiklas

PARAMA VERSLUI ŠAKIŲ RAJONE

Parama senų katilų keitimui namų ūkiuose

KONTAKTAI

greta@martinkiene.lt

+370 672 72878

I. Kanto g. 25 - 401 (4 aukštas), Kaunas 

BENDRAUKIME

©2020 by AD VISUM