Projektai

Audronė Baronienė

KŪRYBIŠKA VIETOKŪRA arba kaip menai ir kultūra gali padėti atgaivinti negyvybingas vietas

Iki 2020 m. rugsėjo 30 d. renkamos paraiškos „VIETOS KULTŪRINIO VERSLUMO SKATINIMAS“.

Kas yra „Kūrybiška vietokūra“?


Kūrybiška vietokūra sujungia kultūrą ir bendruomenes, skatinant atsižvelgti į vietos kontekstą, konkrečius poreikius, tradicijų atgaivinimą ir bendrus interesus.

Vadovavimasis šiais principais atveria kelius kūrybinėms partnerystėms, vietos verslumui, paveldo aktualizavimui ir bendruomenių įsitraukimui į vietos kultūrinį gyvenimą. Ilgalaikėje perspektyvoje kūrybiška vietokūra grįsta kultūros pasiūla įgalina tvarią vietos plėtrą ir geresnę gyvenimo kokybę.


Kokie yra programos kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ tikslai?

 • Skatinti      vietinių kultūros įstaigų, savivaldybių, vietinių bendruomenių ir verslo      atstovų dialogą;

 • Stiprinti      verslumo įgūdžius vietiniame lygmenyje;

 • Pagerinti      supratimą apie kultūros išteklių panaudojimą;

 • Pagerinti      finansinius ir projektų planavimo įgūdžius;

 • Pagerinti      infrastruktūros sąlygas, būtinas kultūrinės veiklos įgyvendinimui,      atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius;

 • Atgaivinti      kultūrines vietas ir paveldo objektus, siekiant puoselėti vietos kultūrinį      gyvenimą;

 • Užtikrinti      socialinį bendrumą ir nediskriminavimą rajonuose, kuriuose gyvena tautinės      mažumos.


Finansavimas


Projektui skiriama nuo 200 000,00 eurų iki 1 000 000,00 eurų.

Finansavimo intensyvumas- iki 90 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų trukmė iki 36 mėnesių, bet ne ilgiau kaip 2024 m. balandžio 30 d.


Kas gali kreiptis?


Projekto galimi pareiškėjai - viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje.


Kas gali būti parneriais?


·  Lietuvos savivaldybės ir vietos bendruomenės yra privalomi partneriai arba pareiškėjai;

· viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje;

· viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros.


Kokios veiklos finansuojamos?


 • vietos           kultūrinės bendruomenės iniciatyvoms,      pasitelkiančioms kultūrą socialinės      sanglaudos      skatinimui ir vietos kultūrinės tapatybės stiprinimui;

 • tvarių      kultūros      paslaugų, kurios tarnaus vietos      bendruomenėms ir pasibaigus projektui,           sukūrimui;

 • kultūrinio           verslumo įgūdžių ugdymui;

 • bendruomenės           iniciatyvoms naudojančioms kūrybiškos      vietokūros metodą – reikšmingų      kultūros      vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, ir / ar           nekilnojamųjų kultūros vertybių iš kultūros      vertybių registro atgaivinimui      per      kultūrines veiklas.


Kur kreiptis?


Padėsime Jums parengti projektų koncepciją ir pilną projekto paraiškos paketą bei pateitki dokumentus.

Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, susisiekite su mumis:


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@martinkiene.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Parama žemės ūkio veiklos ir verslo subjektams, vykdantiems maisto tvarkymo veiklas

PARAMA VERSLUI ŠAKIŲ RAJONE

Parama senų katilų keitimui namų ūkiuose

KONTAKTAI

greta@martinkiene.lt

+370 672 72878

I. Kanto g. 25 - 401 (4 aukštas), Kaunas 

BENDRAUKIME

©2020 by AD VISUM