Projektai

Greta Martinkienė

Parama žemės ūkio veiklos ir verslo subjektams, vykdantiems maisto tvarkymo veiklas

Nuo 2020 m. spalio 19 d. iki 2020 m. lapkričio 20 d. bus renkamos paraiškos iš ūkininkų bei verslo subjektų (juridinių bei fizinių asmenų), veiklą vykdančių maisto tvarkymo srityje, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė.

Kas gali kreiptis?


Pareiškėjai turi atitikti keliamus reikalavimus Įgyvendinimo taisyklėse keliamus reikalavimus:


Žemės ūkio veiklos ir verslo subjektai, (fiziniai asmenys ir MVĮ), turi būti įrašyti į vieną iš šių registrų/sąrašų:


1.Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus) – https://vmvt.lt/opendata/mtsr/;

2.Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras – http://vetlt1.vet.lt/vepras/;

3.Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašas –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys;

4.Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašas –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys/registruoti-subjektai-vykdantys-daigu-daiginima-ir-seklu-skirtu-daiginimui-gamyba-arba-prekyba.


Koks išmokos dydis?


 – žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka  kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui;

 – žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu valdoje ar ūkyje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui;

 – juridiniam asmeniui (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 18 000 Eur išmoka vienam juridiniam asmeniui;

 – fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą – 1 800 Eur dydžio išmoka.


Svarbu paminėti, kad pareiškėjui, kuris karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 birželio 17 d.  gavęs subsidiją pagal  Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51 straipsnį, 52 straipsnį, 41 straipsnio 21 dalį, 41 straipsnio 24 dalį,  anksčiau nurodyta išmokos suma bus mažinama gautos subsidijos suma.


Kaip gauti paramą?


Visi asmenys, kurie yra tinkami pareiškėjai, turi užpildyti paraiškos formą, kurią galima rasti čia bei pateikti užpildytą paraiškos formą  kvietime nurodyta tvarka.


Jeigu kils klausimų pildant paraiškos formą  – kreipkitės. Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@martinkiene.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

PARAMA VERSLUI ŠAKIŲ RAJONE

Parama senų katilų keitimui namų ūkiuose

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

KONTAKTAI

greta@martinkiene.lt

+370 672 72878

I. Kanto g. 25 - 401 (4 aukštas), Kaunas 

BENDRAUKIME

©2020 by AD VISUM