Projektai

Audronė Baronienė

Parama darbdaviams, steigiantiems darbo vietas pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektus

Užimtumo tarnyba kviečia nuo 2021 m. vasario 22 d. teikti paraiškas darbdaviams, ketinantiems steigti darbo vietas.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjektai.


Didžiausia paramos suma:  iki 200 000,00 Eur (iki 19 921,26 Eur vienai darbo vietai (etatui) sukurti).


Finansavimo intensyvumas: 65 proc.


Tinkama tikslinė grupė - bedarbio statusą turintys asmenys:

· galintys dirbti pagal turimas kvalifikacijasar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;

· reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki VUI paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.


Tinkamos finansuoti išlaidos:

· darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui);

· patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).


Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:

1. užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;

2. užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);

3. vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;

4. projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;

5. projekto grąžai;

6. numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį:

·  bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

·  bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

·  bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

·  nekvalifikuoti bedarbiai, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų, reglamentuojančių profesinės kvalifikacijos pripažinimą, nustatyta tvarka, taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų, reglamentuojančių įgytos kompetencijos pripažinimą, nustatyta tvarka;

·  ilgalaikiai bedarbiai iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiai bedarbiai nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;

·  vyresni kaip 45 metų bedarbiai;

·  asmenys, turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;

·  bedarbiai iki 29 metų;

·  asmenys, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.Padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laiką: www.advisum.lt/rezervacijaAudronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@advisum.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Vietinės užimtumo iniciatyvos | Užimtumo tarnybos parama verslui

Parama MVĮ intelektinės nuosavybės apsaugai

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID19

Turite klausimų? Registruokitės konsultacijai su mūsų specialistais

Pasirinkite jums patogų laiką ir gaukite greitą bei profesionalią pagalbą telefonu jums rūpimais klausimais. 

SUŽINOKITE DAUGIAU

KONTAKTAI

+370 672 72878

I. Kanto g. 25 - 401 (4 aukštas), Kaunas

BENDRAUKIME

©2020 by AD VISUM