Projektai

Greta Martinkienė

Parama mažoms bei vidutinėms įmonėms ir ūkininkams, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė naują priemonę paramai gauti.

Parama bus skiriama pareiškėjams, vykdžiusiems ir paraiškos pateikimo momentu vykdantiems veiklą, kuriai karantino metu (nuo 2020 m. kovo 15 d. iki 2020 m. birželio 17 d.) buvo taikomi apribojimai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu.


Kokia paramos suma?


  • iki 7 tūkst. Eur ūkininkui;

  •  iki 1,8 tūkst. Eur fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravus individualią veiklą;

  • iki 18 tūkst. Eur labai mažai ir mažai įmonei.


Koks paramos tikslas?


Šia priemone siekiama padėti įmonėms ir asmenims vykdantiems žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą kaimo vietovėje, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė, išlaikyti ekonominį gyvybingumą dėl to, kad jų ekonominė situacija pablogėjo ir finansinis poveikis tęsiasi ilgiau negu karantino laikotarpis. 


Paraiškų pateikimo terminas: nuo spalio 19 d. iki lapkričio 20 d.


Padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, susisiekite su mumis:


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@martinkiene.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Parama žemės ūkio veiklos ir verslo subjektams, vykdantiems maisto tvarkymo veiklas

PARAMA VERSLUI ŠAKIŲ RAJONE

Parama senų katilų keitimui namų ūkiuose

KONTAKTAI

greta@martinkiene.lt

+370 672 72878

I. Kanto g. 25 - 401 (4 aukštas), Kaunas 

BENDRAUKIME

©2020 by AD VISUM