Projektai

Audronė Baronienė

Parama neformaliojo vaikų švietimo veikloms KAUNE

Kauno miesto savivaldybė kviečia teikti paraiškas paramai neformaliojo vaikų švietimo
veikloms paremti.

Paraiškas galima teikti iki tol, kol nepaskirstomi visi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirti asignavimai projektams finansuoti.


Kam skiriamos lėšos?


Lėšos skiriamos neformaliojo vaikų švietimo veikloms, kurios gali būti vykdomos kartu su maitinimo paslaugomis. Veiklos gali būti organizuojamos po pamokų ir (arba) savaitgaliais.


Skiriama iki 100 proc. lėšų tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms padengti.


Lėšos gali būti naudojamos šioms išlaidoms finansuoti ir kompensuoti:

  • fizinių asmenų, dalyvaujančių įgyvendinant NVŠ veiklas, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems privalomiems mokėti mokesčiams;

  • mokinių dalyvavimo NVŠ veiklose išlaidoms finansuoti;

  • maitinimo, nakvynės išlaidoms;

  • transporto išlaidoms, degalams;

  • patalpų, tiesiogiai naudojamų NVŠ veikloms vykdyti, nuomos ir komunalinėms, aplinkos ir kitoms išlaidoms NVŠ veiklų įgyvendinimo laikotarpiu;

  • išlaidoms, kurios reikalingos NVŠ veikloms vykdyti, prekėms ir paslaugoms įsigyti ar nuomoti.


Kas gali teikti paraišką?


Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, dienos centrai, jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos ir kt., biudžetinės įstaigos), fiziniai asmenys ir verslo subjektai, turintys teisę vykdyti NVŠ veiklas.


Projekto veiklos vykdomos ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 10 d.


Padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, susisiekite su mumis:


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@martinkiene.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Parama žemės ūkio veiklos ir verslo subjektams, vykdantiems maisto tvarkymo veiklas

PARAMA VERSLUI ŠAKIŲ RAJONE

Parama senų katilų keitimui namų ūkiuose

KONTAKTAI

greta@martinkiene.lt

+370 672 72878

I. Kanto g. 25 - 401 (4 aukštas), Kaunas 

BENDRAUKIME

©2020 by AD VISUM