Parama verslo plėtrai Pakruojo rajone, parama Pakruojo rajone

Projektai

Audronė Baronienė | AD VISUM projektų rengimo ekspertė

Audronė Baronienė

2021 m. gegužės 27 d.

Parama Pakruojo rajone

Parama skiriama Pakruojo rajone registruotoms ir veiklą vykdančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, Pakruojo rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems ir veiklą vykdantiems fiziniams asmenims. Paraiškos renkamos iki 2021 m. birželio 30 d.

Priemonė „Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“.


Remiamos veiklos:  Parama teikiama naujovėms diegti, naujoms darbo vietoms kurti.


Kas gali kreiptis?

Fiziniai ir juridiniai asmenys – ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža, maža ir vidutinė įmonė.


Didžiausia paramos suma: iki 95 039,76 Eur.


Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc.Priemonė „Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti“


Remiamos veiklos: Parama teikiama vietos bendruomenių, NVO, VšĮ ir verslo bendradarbiavimui skatinti, siekiant padėti vietos produkcijos gamintojams pelningiau ar/arba su didesne socialine nauda parduoti savo produkciją.


Kas gali kreiptis?

Pakruojo rajone registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys (bendruomenės, NVO, VšĮ), privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės) ir fiziniai asmenys (ūkininkai ir dirbantys pagal individualios veiklos pažymą).


Didžiausia paramos suma: iki 95 228,00 Eur.


Finansavimo intensyvumas:  iki 95 proc.Priemonė „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“


Remiamos veiklos: Priemonė skirta saugiai kaimynystei užtikrinti, sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo užimtumui gerinti bei kitoms bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti.


Kas gali kreiptis?

Pakruojo rajone registruoti ir veiklą vykdantys viešieji juridiniai asmenys (bendruomenės, NVO, VšĮ), pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų, biudžetinės įstaigos, pagal LR biudžetinių įstaigų įstatymus.


Didžiausia paramos suma: iki 19 528,00 Eur.


Finansavimo intensyvumas:  iki 95 proc.


Besidominčius šia paramos galimybe kviečiame perskaityti informaciją, susijusią su verslo rėmimu:

https://www.advisum.lt/post/informacija-teikianties-parai%C5%A1kas-d%C4%97l-verslo-r%C4%97mimoPadėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laiką: https://www.advisum.lt/registracijaAudronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@advisum.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Parama Šakių rajone

2021 m. gegužės 28 d.

Parama verslui Šakių rajone
Kultūros pasas, kultūra, edukacija mokiniams

2021 m. gegužės 22 d.

Kultūros paso paslaugų atranka
Parama žuvų perdirbimo įmonėms, žuvininkystė, žvehyba ir akvakultūra, perdirbimas, parama.

2021 m. gegužės 11 d.

Parama žuvų perdirbimo įmonėms