top of page
Parama verlo pradžiai Prienų rajone, parama verslui

Projektai

Greta Martinkienė | AD VISUM įkūrėja, mediatorė

Greta Aleksandravičiūtė

2022 m. balandžio 29 d.

Parama verslo pradžiai Prienų rajone

Parama skiriama Prienų rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims bei Prienų rajone registruotiems juridiniams asmenims. Iki 2022 m. birželio 9 d. kviečiame teikti paraiškas.

Priemonė „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“


Kas gali kreiptis?

Fiziniai ir juridiniai asmenys, registruoti (gyvenamąją vietą deklaravę) Prienų rajone.


Didžiausia paramos suma: iki 51 437,50 Eur. Parama tiesiogiai susijusis su naujų darbo vietų kūrimu (rekomenduojami 3 nauji etatai). 


Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc.


Remiamos veiklos

Parama teikiama ekonominei veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK).Besidominčius šia paramos galimybe kviečiame perskaityti informaciją, susijusią su verslo rėmimu:

https://www.advisum.lt/post/informacija-teikianties-parai%C5%A1kas-d%C4%97l-verslo-r%C4%97mimo


Padėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laiką: https://www.advisum.lt/registracija


Audronė 

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta 

Vadovė

greta@advisum.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

2022 m. balandžio 7 d.

Parama verslo pradžiai Klaipėdos rajone (išskyrus Gargždų miestą)
Parama verslo pradžiai Šakių rajone

2022 m. kovo 1 d.

Parama Šakių rajone
Užimtumo tarnybos parama: Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas, parama darbuotpjams su negalia

2022 m. vasario 18 d.

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas | Užimtumo tarnybos parama verslui
bottom of page