Projektai

Greta Martinkienė

Parama verslui Šilalės rajone

Parama skiriama Šilalės rajone registruotoms labai mažoms arba mažoms įmonėms, NVO, gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims bei ūkininkams. Iki 2021 m. kovo 5 d. kviečiame teikti paraiškas pagal skirtingas paramos priemones.

PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE PLĖTOTI 


Kas gali kreiptis?
1. Šilalės rajone ilgiau nei 1 metus registruoti ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės);
2. Šilalės rajone ilgiau nei 1 metus gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys.


Didžiausia paramos suma:  iki 67 000,00 Eur.


Finansavimo intensyvumas: nuo 50 proc. iki 70 proc. (priklausomai nuo pareiškėjo tipo).Investicijos tiesiogiai susijusios su verslumo skatinimu, darbo vietų kūrimu (nuo 1 iki 2 darbo vietų).


Prioritetai:
1. pareiškėjas (fizinis asmuo) ar pareiškėjo pagrindinis akcininkas (juridinis asmuo) yra iki 40 m. amžiaus;
2. darbo vietos kuriamos asmenims iki 40 m. amžiaus;

3. sukuriama daugiau nei 1 darbo vieta.PARAMA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI, RINKODARAI IR (ARBA) PLĖTRAI 


Kas gali kreiptis?
1. Šilalės rajone registruoti  ir žemės ūkio veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės);
2. Šilalės rajone gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys, vykdantys žemės ūkio veiklą.


Didžiausia paramos suma:  iki 50 003,00 Eur.


Finansavimo intensyvumas: nuo 50 proc. iki 70 proc. (priklausomai nuo pareiškėjo tipo).Investicijos tiesiogiai susijusios su verslumo skatinimu, darbo vietų kūrimu (nuo 1 iki 2 darbo vietų).


Prioritetai:
1. žemė ūkio produktų perdirbime ir/ar rinkodaroje naudojami Šilalės rajono vietos ištekliai;
2. darbo vietos kuriamos asmenims iki 40 m. amžiaus;

3. sukuriama daugiau nei 1 darbo vieta;

4. pareiškėjas turi patirties įgvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą.PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE 


Kas gali kreiptis?
Šilalės rajone registrtuotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, kaimo bendruomenės ar kitos NVO.

Paraišką galima tekti su partneriais (privačiais juridiniais asmenimis, fiziniais asmenimis, NVO).


Didžiausia paramos suma:  iki 95 950,00 Eur.


Finansavimo intensyvumas: 80 proc.


Prioritetai:
1. veikla orientuota į socialinę - kultūrinę veiklą;
2. pareiškėjas turi patirties įgvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą;

3. projektas įgyvendinama ssu partneriais;

4. projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje su didesniu gyventojų skaičiumi.Besidominčius paramos galimybėmis kviečiame perskaityti informaciją, susijusią su verslo rėmimu: https://www.advisum.lt/post/informacija-teikianties-parai%C5%A1kas-d%C4%97l-verslo-r%C4%97mimoPadėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laikąwww.advisum.lt/rezervacija


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@advisum.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Vietinės užimtumo iniciatyvos | Užimtumo tarnybos parama verslui

Parama MVĮ intelektinės nuosavybės apsaugai

KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID19

Turite klausimų? Registruokitės konsultacijai su mūsų specialistais

Pasirinkite jums patogų laiką ir gaukite greitą bei profesionalią pagalbą telefonu jums rūpimais klausimais. 

SUŽINOKITE DAUGIAU

KONTAKTAI

+370 672 72878

I. Kanto g. 25 - 401 (4 aukštas), Kaunas

BENDRAUKIME

©2020 by AD VISUM