Verslo plėtra kaimo vietovėse, parama investicijoms į verslo plėtrą kaime

Projektai

Greta Martinkienė | AD VISUM įkūrėja, mediatorė

Greta Aleksandravičiūtė

2021 m. rugpjūčio 24 d.

Verslo plėtra kaimo vietovėse | Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse (2021 m.)

Pagal šią veiklą parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Paraiškų priėmimas: nuo 2021-09-01 iki 2021-10-29.

Kas gali kreiptis?

· fiziniai asmenys arba privatūs juridiniai asmenys (nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus), registruoti kaimo vietovėje.

· vykdantys ūkinę komercinę veiklą ir gaunantis iš šios veiklos pajamas, kurios ataskaitiniais metais yra ne mažesnės nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių fizinio asmens atveju arba 12 vidutininės algos dydžių juridinio asmens atveju.


Projektui keliami reikalavimai:

· sukurti ne mažiau kaip 0,5 (pusė) etato darbo vietos;

· ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų (įdarbinti kaimo gyventojus). Šį įsipareigojimą privalo išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

· viena darbo vieta – tai visas etatas, kai priimtas darbuotojas išdirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę ištisus metus.


Remiama veikla:

· ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše.

· viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.


Neremiamos veiklos:

· alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;

· tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;

· ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;

· azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;

· didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;

· finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;

· draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;

· nekilnojamojo turto operacijos;

· teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;

· medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;

· elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;

· žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, jei pareiškėjas nevykdo žemės ūkio veiklos;

· krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;

· už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą.


Tinkamos finansuoti išlaidos

Paramos lėšomis gali būti finansuojama projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas.

Taip pat parama gali būti skirta naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimui, bendrosioms išlaidoms.


Šių metų naujiena dėl nuosavybės teisės

Anksčiau buvo reikalaujama, kad žemė po naujai statomais statiniais pareiškėjui priklausytų nuosavybės teise. 

Šiemet žemė, statiniai ir (arba) patalpos, į kuriuos investuojama ir (arba) kuriuose numatyta įgyvendinti projektą, teisėto naudojimosi pagrindais priklauso pareiškėjui. Nekilnojamasis turtas (statiniai ir (arba) patalpos, žemė po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais) pareiškėjui priklauso nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimosi pagrindais ne vėliau kaip nuo paramos sutarties pasirašymo dienos ir ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, juridinis faktas VĮ Registrų centre turi būti įregistruotas iki paramos sutarties pasirašymo dienos. 


Finansavimo intensyvumas:  iki 50 proc.


Didžiausia paramos suma: iki 200 000,00 Eur, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų.

PVM nėra finansuojamas.

Suteikiamos paramos verslui kaime dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn.


Besidominčius šia paramos galimybe kviečiame perskaityti informaciją, susijusią su verslo rėmimu:

https://www.advisum.lt/post/informacija-teikianties-parai%C5%A1kas-d%C4%97l-verslo-r%C4%97mimoPadėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laiką: https://www.advisum.lt/registracija


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@advisum.lt

+370 67272878

Daugiau šios kategorijos naujienų

Parama verlo pradžiai Prienų rajone, parama verslui

2022 m. balandžio 29 d.

Parama verslo pradžiai Prienų rajone

2022 m. balandžio 7 d.

Parama verslo pradžiai Klaipėdos rajone (išskyrus Gargždų miestą)
Parama verslo pradžiai Šakių rajone

2022 m. kovo 1 d.

Parama Šakių rajone