top of page
VVG verslo parama, kaimo plėtros programa, remiamas verslas kaimo vietovėse

Projektai

Greta Martinkienė | AD VISUM įkūrėja, mediatorė

Greta Aleksandravičiūtė

2022 m. sausio 23 d.

Vietos veiklos grupių (VVG) finansavimo kvietimų grafikas (2022 m.)

Vietos veiklos grupė (VVG) - iš bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų (NVO), verslo, savivaldybės atstovų sudaryta asociacija. VVG veikia kiekvienoje kaimiškoje savivaldybės teritorijoje ir skatina vietos bendruomenės, verslo ir valdžios bendradarbiavimą, taip pat įgyvendina kaimo plėtros programas ir rūpinasi verslo finansavimu.

Žemiau pateiktas 2022 m. VVG skelbiamų kvietimų grafikas.

Dėl detalesnės informacijos bei reikalavimų pareiškėjams registruokitės konsultacijai: https://www.advisum.lt/registracija


Alytaus rajono VVG


VPS priemonė "Vietovės privalumų panaudojimas"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 27 iki 2022 04 04

Priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti"

 • Paraiškų teikimas 2021 12 31 iki 2022 02 25

Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 31

VPS priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" 2 veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 27 ik 2022 04 04

VPS priemonė "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" 1 veiklos sritis "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 31


Anykščių rajono VVG


VPS priemonė "Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra"

 • Paraiškų teikimas 2022 m. vasario mėn. -  kovo mėn.

 • Finansavimas iki 50 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.

VPS priemonė "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra"

 • Paraiškų teikimas 2022 m. vasario mėn. -  kovo mėn.

 • Finansavimas iki 50 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 m. vasario mėn. -  kovo mėn.

 • Finansavimas iki 50 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 m. vasario mėn. -  kovo mėn.

 • Finansavimas iki 50 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.


Akmenės rajono VVG

Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 02 28 iki 2022 04 08

Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 04 11 iki 2022 05 31

Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas

 • Paraiškų teikimas 2022 09 12 iki 2022 10 31


Biržų rajono VVG

Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 03 04 iki 2022 04 05

 • ir 2022 04 01 iki 2022 05 12

Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai

 • Paraiškų teikimas 2022 04 01 iki 2022 05 12

Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai

 • Paraiškų teikimas 2022 05 16 iki 2022 06 30

Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams

 • Paraiškų teikimas 2022 03 04 iki 2022 04 05


Dzūkijos VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 01 31 iki 2022 03 02

 • Finansavimas iki 37 132 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 01 31 iki 2022 03 02

 • Finansavimas iki 80 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

VPS priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą"

 • Paraiškų teikimas 2022 01 31 iki 2022 03 02

 • Finansavimas iki 36 688 Eur

 • Intensyvumas iki 80 proc.


Elektrėnų rajono VVG

Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 m. vasarį


Ignalinos rajono VVG

Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 m. kovo mėn. -  balandžio mėn.

 • ir 2022 m. rugsėjo mėn. - spalio mėn.


Joniškio rajono VVG

VPS priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti"

 • Paraiškų teikimas 2022 01 10 iki 2022 02 22

 • Finansavimas iki 20 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

VPS priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 10 iki  2022 03 22

 • Finansavimas iki 40 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

VPS priemonė "NVO ekonominės veiklos skatinimas"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 16

 • Finansavimas iki 10 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.

VPS priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritis "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 15 iki 2022 03 24

 • Finansavimas iki 10 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.


VVG ,,Nemunas" (Jurbarko rajonas)

Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 18

 • Finansavimas iki 75 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 18

 • Finansavimas iki 22 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 18

 • Finansavimas iki 13 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 18

 • Finansavimas iki 15 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.


Kaišiadorių rajono VVG

Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas

 • Paraiškų teikimas iki 2022 02 01

Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 04 01 iki 2022 06 01

Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas

 • Paraiškų teikimas 2022 04 01 iki  2022 06 01


Kauno rajono VVG

Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui (Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas)

 • Paraiškų teikimas 2022 02 25 iki 2022 04 21

Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje

 • Paraiškų teikimas 2022 02 25 iki 2022 04 21

Verslo kūrimas ir plėtra (ne žemės ūkio)

 • Paraiškų teikimas 2022 02 25 iki 2022 04 21


Kelmės krašto VVG

Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki 2022 03 15

 • Finansavimas iki 35 800 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki 2022 03 15

 • Finansavimas iki 58 527 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki 2022 03 15

 • Finansavimas iki 26 102 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki      2022 03 15

 • Finansavimas iki 29 264 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.


Kretingos rajono VVG

Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki  2022 03 04

 • Finansavimas iki 49 754,10 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki 2022 03 04

 • Finansavimas iki 39 021,95 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki  2022 03 04

 • Finansavimas iki 39 022 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.


Kupiškio rajono VVG

Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas

 • Paraiškų teikimas 2022 01 10 iki 2022 02 25

 • Finansavimas iki 46 923,00 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.


Marijampolės rajono VVG

VPS priemonės "Bendradarbiavimas" veiklos srities "Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki 2022 03 15

"Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki 2022 03 15

"Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki 2022 03 15

VPS priemonės "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki 2022 03 15

"Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki 2022 03 15


Molėtų rajono VVG

Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius

 • Paraiškų teikimas 2022 01 10 iki 2022 02 28

Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius 

 • Paraiškų teikimas 2022 07 01 iki 2022 08 05


VVG ,,Pagėgių kraštas"

Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

 • Paraiškų teikimas 2021 12 27 iki 2022 02 25

 • Finansavimas iki 11 960,50 Eur.

 • Intensyvumas iki 100 proc.

Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių

 • Paraiškų teikimas 2021 12 27 iki 2022 02 25

 • Finansavimas iki 49 083,40 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius

 • Paraiškų teikimas 2021 12 27 iki 2022 02 25

 • Finansavimas iki 105 586,00 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.


Pakruojo rajono VVG

Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius

 • Paraiškų teikimas 2021 12 21 iki 2022 01 31

 • Finansavimas iki 85 416 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius

 • Paraiškų teikimas 2021 02 14 iki 2022 03 18

Bendradarbiavimas tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas

 • Paraiškų teikimas 2022 02 28 iki 2022 03 31


Panevėžio rajono VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 04 01 iki 2022 05 20

 • Finansavimas iki 75 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki 2022 02 28

 • Finansavimas iki 50 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti 

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki 2022 02 28

 • Finansavimas iki 69 199 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 04 01 iki 2022 05 20

 • Finansavimas iki 100 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

 • Paraiškų teikimas 2022 04 01 iki 2022 05 20

 • Finansavimas iki 200 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.


Pasvalio rajono VVG

NVO socialinio verslo kūrimas

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 28

 • Finansavimas iki 50 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 28

 • Finansavimas iki 14 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 28

 • Finansavimas iki 14 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki      

 • Finansavimas iki 41 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.

Parama ne žemės ūkio verslui pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 28

 • Finansavimas iki 61 284 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 28

 • Finansavimas iki 85 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 28

 • Finansavimas iki 60 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.

Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 28

 • Finansavimas iki 93 794 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.

Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 28

 • Finansavimas iki 16 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 100 proc.


Plungės rajono VVG

Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui

 • Paraiškų teikimas 2022 03 07 iki 2022 05 06

Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse

 • Paraiškų teikimas 2022 04 11 iki 2022 06 10

Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

 • Paraiškų teikimas 2022 09 05 iki 2022 11 04

Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui

 • Paraiškų teikimas 2022 09 26 iki 2022 10 26


Radviliškio VVG "Radviliškio lyderis"

Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki 2022 04 01

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2021 12 29 iki 2022 02 09

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2021 12 29 iki  2022 02 28


Raseinių rajono VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2021 12 29 iki 2022 02 02

 • Finansavimas iki 50 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI lėšomis)

 • Paraiškų teikimas 2021 12 29 iki 2022 02 02

 • Finansavimas iki 75 190 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2021 12 29 iki 2022 02 28

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

 • Paraiškų teikimas 2022 02 02 iki 2022 03 30

NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas

 • Paraiškų teikimas 2022 02 02 iki 2022 03 09


Rokiškio rajono VVG

Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių iniciatyvas

 • Paraiškų teikimas 2022 02 22 iki 2022 03 28

Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 02 22 iki 2022 03 28


Skuodo rajono VVG

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 03

 • Finansavimas iki 82 679,20 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki  2022 02 03

 • Finansavimas iki 22 151,93 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.

Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 03

 • Finansavimas iki 16 095 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.


Sūduvos VVG

(Kazlų Rūdos savivaldybės bei Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos kaimiškoji teritorija)

VPS priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą"

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki 2022 03 14

 • Finansavimas iki 23 749 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.

VPS priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti"

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki 2022 03 14

 • Finansavimas iki 47 324 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

VPS priemonės "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities "Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti" (EURI lėšomis)

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki 2022 03 14

 • Finansavimas iki 34 726 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki 2022 03 14

 • Finansavimas iki 40 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki 2022 03 14

 • Finansavimas iki 90 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 01 17 iki 2022 03 14

 • Finansavimas iki 60 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.


Šiaulių rajono VVG

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritis "Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą"

 • Paraiškų teikimas 2021 12 27 iki 2022 01 27

 • Finansavimas iki 50 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.


Šiaurės vakarų VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 07 05 iki 2022 09 05

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 01 05 iki 2022 02 10

,,Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas" (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)

 • Paraiškų teikimas 2022 01 05 iki 2022 02 10

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 01 05 iki 2022 02 10


Šilalės rajono VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 04 04 iki 2022 05 09

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 07 25 iki 2022 08 29

Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

 • Paraiškų teikimas 2022 07 25 iki 2022 08 29

Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

 • Paraiškų teikimas 2022 07 25 iki 2022 08 29

Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

 • Paraiškų teikimas 2022 07 25 iki 2022 08 29

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 07 25 iki 2022 08 29

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 07 25 iki 2022 08 29

Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

 • Paraiškų teikimas 2022 07 25 iki 2022 08 29


Šilutės rajono VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2021 12 20 iki 2022 02 17

Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2021 12 20 iki 2022 02 17


Širvintų rajono VVG

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 25

 • Finansavimas iki 73 589 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO)

 • Paraiškų teikimas 2022 03 01 iki 2022 04 22

NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas

 • Paraiškų teikimas 2022 03 01 iki 2022 04 22

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 25

 • Finansavimas iki 50 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką

 • Paraiškų teikimas 2022 03 01 iki 2022 04 22


Švenčionių rajono VVG

Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms teikimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 03 01 iki 2022 04 29

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

 • Paraiškų teikimas 2022 03 01 iki 2022 04 29


Tauragės rajono VVG

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 02 14 iki 2022 03 31

Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui

 • Paraiškų teikimas 2022 03 01 iki 2022 04 06

Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 03 07 iki 2022 04 11


Trakų krašto VVG

Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)

 • Paraiškų teikimas 2022 01 27 iki 2022 02 28

 • Finansavimas iki 10 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 100 proc.

NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas

 • Paraiškų teikimas 2022 01 27 iki 2022 02 28

 • Finansavimas iki 20 204 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP) 

 • Paraiškų teikimas 2022 02 04 iki 2022 03 04

 • Finansavimas iki 34 856 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP) 

 • Paraiškų teikimas 2022 02 04 iki 2022 03 04

 • Finansavimas iki 34 856 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO)

 • Paraiškų teikimas 2022 02 04 iki 2022 03 04

 • Finansavimas iki 43 443 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.


Ukmergės rajono VVG

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 18

 • Finansavimas iki 114 577 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 18

 • Finansavimas iki 14 688 Eur.

 • Intensyvumas iki 100 proc.

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai

 • Paraiškų teikimas 2022 04 01 iki 2022 05 13

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

 • Paraiškų teikimas 2022 06 01 iki 2022 07 15

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

 • Paraiškų teikimas 2022 06 01 iki 2022 07 15


Utenos regiono VVG

Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse

 • Paraiškų teikimas 2022 02 01 iki 2022 03 14

Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas

 • Paraiškų teikimas 2022 04 04 iki 2022 05 05

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

 • Paraiškų teikimas 2022 09 20 iki 2022 11 07


Varėnos rajono VVG

"Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui"

 • Paraiškų teikimas 2021 12 21 iki 2022 02 17

 • Finansavimas iki 7 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

"Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui"

 • Paraiškų teikimas 2021 12 21 iki 2022 02 17

 • Finansavimas iki 12 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

VPS priemonės "Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse", veiklos srities "Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra"

 • Paraiškų teikimas 2021 12 21 iki      2022 02 17

 • Finansavimas iki 30 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 80 proc.


Vilkaviškio krašto VVG

NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 28

 • Finansavimas iki 61 748 Eur.

 • Intensyvumas iki 95 proc.

Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti (EURI lėšomis)

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 28

 • Finansavimas iki 50 000 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti'' (EURI lėšomis)

 • Paraiškų teikimas 2022 01 03 iki 2022 02 28

 • Finansavimas iki 57 650,40 Eur.

 • Intensyvumas iki 70 proc.

Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės užimtumui ir turizmui

 • Paraiškų teikimas 2022-07-01 iki 2022-08-22

Socialinių paslaugų teikimo skatinimas

 • Paraiškų teikimas 2022-07-01 iki 2022-08-22


Vilniaus rajono VVG

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 02 07 iki 2022 03 20

VPS priemonė "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti"

 • Paraiškų teikimas 2022 02 07 iki 2022 03 07

Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas

 • Paraiškų teikimas 2022 08 01 iki 2022 09 15

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

 • Paraiškų teikimas 2022 08 01 iki  2022 09 15

VPS priemonė "Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis "Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti"

 • Paraiškų teikimas 2022 09 05 iki 2022 10 31Besidominčius šia paramos galimybe kviečiame perskaityti informaciją, susijusią su verslo rėmimu:

https://www.advisum.lt/post/informacija-teikianties-parai%C5%A1kas-d%C4%97l-verslo-r%C4%97mimoPadėsime Jums parengti ir pateikti paraišką. Norėdami užsiregistruoti konsultacijai, užpildykite rezervacijos formą ir pasirinkite Jums tinkamiausią konsultacijos laiką: https://www.advisum.lt/registracija


Audronė Baronienė

Projektų rengimo ekspertė

audrone@advisum.lt

+370 682 63779


Greta Martinkienė

Vadovė

greta@advisum.lt

+370 67272878Daugiau šios kategorijos naujienų

Parama verlo pradžiai Prienų rajone, parama verslui

2022 m. balandžio 29 d.

Parama verslo pradžiai Prienų rajone

2022 m. balandžio 7 d.

Parama verslo pradžiai Klaipėdos rajone (išskyrus Gargždų miestą)
Parama verslo pradžiai Šakių rajone

2022 m. kovo 1 d.

Parama Šakių rajone
bottom of page