top of page

PASLAUGOS

Mūsų paslaugos

Teisinės paslaugos

Teikiame teisines konsultacijas įvairiais sutarčių teisės, verslo teisės, darbo teisės, įmonių steigimo bei valdymo, ginčų sprendimo klausimais.

Fizinius asmenis konsultuojame jiems aktualiais civilinės teisės klausimais, rengiame dokumentus, padedame derybose ar bendraujant su kita sutarties šalimi, valstybinėmis įstaigomis ir institucijomis, rengiame procesinius dokumentus (be atstovavimo teisme).

 

Visuomet siekiame pateikti Jums aiškų ir suprantamą situacijos įvertinimą bei galimus jos sprendimus.

 

Teikiame asmeninio teisininko paslaugas – greitai ir jums patogiausiu būdu prieinamą visapusišką teisinę pagalbą.

ES ikona.png

Projektų rengimas ES ir kitai paramai gauti

Europos Sąjungos ir kitų finansavimo šaltinių paramos projektams nustatomos tam tikros specifinės sąlygos, o projektų parengimas reikalauja įvairiapusių žinių.

 

Teikiame su finansavimo projektų rengimu susijusias paslaugas.

Sudarome projekto rengimo planą, įvertiname tinkamumą gauti paramą, teikiame rekomendacijas dėl projektų pirmumo kriterijų, atsakome į klientams aktualius klausimus dėl paraiškų paramai gauti vertinimo procedūrų ir terminų, rengiame projekto paraišką, verslo planą ir kitus pagal finansavimo aprašą privalomus dokumentus, konsultuojame susijusiais klausimais.

Atliekame kompleksinę įgyvendinamų Europos Sąjungos ir kitų šaltinių finansavimo projektų priežiūrą ir administravimą.

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga – labai aktuali žmogaus teisių gynimo sritis. Pasikeitus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui ir nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/697 (toliau – BDAR) asmens duomenų apsauga tapo itin svarbiu klausimu visoms įmonėms ir organizacijoms.

Atliekame įmonės tvarkomų asmens duomenų saugumo patikrą, vertiname, ar įmonės vykdoma asmens duomenų tvarkymo praktika atitinka BDAR, konsultuojame dėl konkrečiai organizacijai taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir kitais asmens duomenų apsaugos klausimais, peržiūrime, koreguojame ir rengiame būtinuosius dokumentus BDAR atitikčiai užtikrinti,  organizuojame mokymus įmonėse, supažindiname darbuotojus su esminiais duomenų apsaugos reikalavimais.

Įrankiai BDAR atikčiai

užtikrinti

Konsultuojame dėl BDAR atitikties įrankių taikymo bei naudojimo organizacijose.

Padedame užtikrinti, kad įmonėje taikomi IT įrankiai atitiktų privalomus minimalius reikalavimus dėl tinkamų techninių duomenų saugumo priemonių.

Moderni darbo vieta 

Modern Workplace | 365

Supažindiname organizacijas su modernios darbo vietos galimybėmis ir jos teikiamomis naudomis, kuriame individualius strateginius Modernios darbo vietos įdiegimo planus bei prižiūrime šio proceso įgyvendinimą.

Teikiame visapusišką pagalbą organizacijoms bei jų darbuotojams pritaikant modernią darbo vietą organizacijos veikloje.

Konsultuojame kitais, su modernia darbo vieta susijusiais, klausimais.

Mediacija

Nei vienas nėra apsaugotas nuo galimų ginčų, tačiau kiekvienas gali rinktis kaip elgtis kilus konfliktui. 

Mediacija - tai visame pasaulyje paplitusi alternatyvi ginčų sprendimo procedūra, kurios metu kvalifikuotas profesionalus mediatorius padeda ginčo šalims bendradarbiauti ir surasti tinkamiausius sprendimus. Mediacijoje ieškoma kūrybiškų, būtent tiems asmenims ir būtent susiklosčiusioje situacijoje tinkamiausių sprendimų.

Mediacija - savanoriška ir konfidenciali procedūra, kurios metu sprendimus priima pačios ginčo šalys, o mediatorius visuomet neutralus ir nešališkas.

Teikiame mediacijos paslaugas ir užtikriname profesionalią mediatoriaus pagalbą:

Greta Martinkienė, kvalifikuota mediatorė, įtraukta į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą (mediacija Kauno regione ir visoje Lietuvoje).

Ūla Dusevičienė, kvalifikuota mediatorė, įtraukta į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą (mediacija Vilniaus regione ir visoje Lietuvoje).

Mokymai

Vadovaujamės principu, kad asmuo turėdamas privilegiją žinoti, įgyja pareigą tomis žiniomis dalintis.

Organizuojame seminarus, darbuotojų mokymus, kūrybines dirbtuves įmonėms bei pokyčių siekiantiems asmenims.

Mokymų turinį galime adaptuoti pagal jūsų asmeninį poreikį.

 

Mokymų temos:
Konfidencialumo reikšmė įmonėje | Sutartys ir susitarimai | BDAR reikalavimai | Vertybės ir tikslai

Kitos paslaugos

Siekiame suteikti savo klientams visapusišką pagalbą tiek versle, tiek asmeniniame gyvenime, tad teikiame paslaugas, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau nurodytų kategorijų.

 

Konsultuojame verslo kūrimo bei vystymo, finansavimo projektų rengimo, ginčų sprendimo, derybų bei kitais klausimais. Situacijose, kuriose mūsų komandos narių kompetencijų nepakanka - nukreipiame į patikimus savo partnerius.

Susisiekime

Ačiū. Jūsų žinutė sėkmingai

išsiųsta. 

bottom of page