top of page
  • Writer's pictureGreta Martinkienė

Atsakingos komunikacijos svarba

“The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.” George Bernard Shaw

Viena didžiausių komunikacijos problemų yra manymas, kad komunikacija įvyko.” George Bernard Shaw

Visiškai pritariame George B. Shaw žodžiams, nes su nesėkmingos komunikacijos pasekmėmis savo darbe susiduriame kas dieną.


Kalba yra puiki bendravimo ir minčių raiškos priemonė, tačiau kartais būtent kalba tampa konflikto, o vėliau ir teisinio ginčo priežastimi. Kiekvienas yra susidūręs su situacija, kai nesutarimas kyla dėl to, kad vienas kito buvo neteisingai suprastas. Tuomet ieškoma kaltų, bet ar kaltas tas, kuris “pasakė”, ar tas, kuris “neteisingai suprato”?

Mūsų manymu, kaltų ieškoti nereikėtų, o atsakingos yra abi pusės.


Kalbą (tiek verbalinę, tiek neverbalinę) naudojant komunikacijos tikslais reikia prisiminti pagrindinį kalbos naudojimo siekį bendraujant - susikalbėjimą. Juk ne visada faktas, kad “pasikalbėjote” reiškia, kad “susikalbėjote”. Tam, kad būtų galima susikalbėti, kalbantiesiems reikia dėti abipuses pastangas. Atrodo akivaizdu? Atminkite - nėra nieko akivaizdaus!


Kalbant labai svarbu kuo geriau pažinti savo pašnekovą ir aktyviai jo klausytis. Svarbu įsitikinti, kad aptariamą situaciją suvokiate vienodai. Tai labai svarbu derybų su partneriais metu bei sudarant sutartis.


Visuomet, prieš pasirašydami sutartis įsitikinkite, kad jums svarbūs sutarties punktai yra vienodai suprantami visų pasirašančių šalių. Taip pat svarbu įsitikinti, kad visos žodžiu aptartos sutarties sąlygos atsidurtų ant popieriaus. Jeigu bendraujate per tarpininkus, pasistenkite, kad neįvyktų "sugedusio telefono" fenomenas. Klausimai, kuriuos užduosite prevenciškai, padės užkirsti kelią ateities konfliktams.

Kilus nesutarimui bendravimo kokybė yra dar didesnės reikšmės. Tikrosios ginčo priežastys ir interesai dažniausiai būna pasislėpę po emocijomis. Atminkite, kad visas susipriešinusias šalis vienija vienas bendras tikslas - ginčo išsprendimas. Nuo to ir pradėkite! Vietoje to, kad ieškotumėte dar daugiau priežasčių susipriešinimui, susitelkite ties bendru tikslu. Prisiimkite asmeninę atsakomybę ir bendradarbiaukite. O bendraudami atminkite esmines komunikacijos taisykles.


Komunikuokite, tačiau tai darykite išmintingai!


Esant poreikiui, esame pasiruošę Jums padėti derybų, sutarties rengimo, sutarties peržiūros ar kilusio konflikto metu.

48 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page