top of page
  • Writer's pictureGreta Martinkienė

Dėl žmogiškosios klaidos buvo nutekinti translyčių pacientų duomenys

Nei vienas nėra apsaugotas nuo žmogiškosios klaidos, bet žmogiškųjų klaidų galima išvengti šviečiant savo darbuotojus!

Atrodytų, kad visiems akivaizdu, jog siunčiant laiškus daugeliui adresatų reikia naudoti Bcc funkciją, vietoje Cc funkcijos (nebent Cc funkcija yra pasirenkama sąmoningai). Bet tai, kas akivaizdu vieniems, kitiems yra nesuprantama: The Charing Cross Gender Identity Clinic - klinikos darbuotojams, kurie dirba su translyčiais pacientais, nebuvo akivaizdu.


Lytinis identitetas svarbus kiekvieno asmens gyvenime, kadangi tikrasis savęs suvokimas lytine prasme atveria kelią savirealizacijai socialinėje aplinkoje. Tačiau ši tema yra ypatingai jautri, o informacija, susijusi su asmens translytiškumu patenka į specialiųjų asmens duomenų kategoriją, t.y. - duomenys turi būti valdomi ir tvarkomi itin atidžiai, privaloma užtikrinti maksimalias saugumo priemones.


Adresatus įtraukiant į taip vadinamą "matomų kopijų sąrašą" (Cc , aut. past.) ir tokiu būdu atskleidžiant visų asmenų, besilankančių translyčių klinikoje, duomenis laiškai buvo išsiųsti DUKART. Tai įrodo, kad įvykis negalėjo įvykti netyčia. Jis įvyko dėl siunčiančiojo nežinojimo.


Jūs galite pasistengti labiau ir apsaugoti savo tvarkomus duomenis, savo organizacijos reputaciją bei pinigus. Susirūpinkite savo tvarkomų asmens duomenų apsauga, peržiūrėkite, ar Jūsų organizacija atitinka bent minimalius saugumo reikalavimus, peržiūrėkite dokumentus, procesus, bet taip pat labai svarbu - supažindinkite savo darbuotojus su BDAR naujovėmis bei reikalavimais, suorganizuokite darbuotojams mokymus, kad jie įsisavintų žinias. Nelikite abejingi.Plačiau apie įvykį:

47 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page