top of page
  • Writer's pictureGreta Martinkienė

Mediacija - galimybė ginčo šalims į ginčą pažvelgti kitaip

Mediacija Lietuvoje jau nėra naujiena. Taikinamasis tarpininkavimas gali būti priimtinas įvairaus pobūdžio ginčuose siekiant išspręsti juos taikiai. Didelis dėmesys skiriamas ginčo tikrosioms priežastims iškelti bei išnagrinėti socialinį jų kontekstą. Ginčo akivaizdoje asmenys patiria daug įvairiausių emocijų – baimę, nerimą, nusivylimą ir kt., tačiau dažniausiai visos šios emocijos slepiasi už pykčio. Pykčio, kurį jausti yra labai žmogiška, tačiau labai svarbu suvokti, dėl ko kyla pyktis, ar pykstama su priežastimi, ar pykčiu ginamasi nuo kito asmens pykčio?


Mediacijos procedūra unikali tuo, kad ginčo šalys pačios priima sau tinkamiausią sprendimą, t.y. mediatorius, naudodamasis įvairiomis technikomis, padeda asmenims bendrauti, skatina bendradarbiavimą ir kūrybiškumą, tačiau nėra "teisėjas byloje". Sprendimas nėra primetamas iš šalies, o pasirenkamas pačių asmenų, kaip priimtiniausias visoms medijuojančioms pusėms.Mediacijos tikslas ir esminis principas – sudaryti sąlygas asmenims priimti abiems priimtiną sprendimą be valstybės įsikišimo.


Tai vienas iš tinkamiausių būdų spręsti šeimos ginčus asmenims, kurie ir ateityje turės bendrauti.


Bendri mediacijos procesui būdingi principai:


1. Šalių savanoriškumas. Šalys mediaciją renkasi ir joje dalyvauja savanoriškai. Mediacijos tikslas ir vienas iš pagrindinių principų, yra paskatinti šalis pačioms išspręsti ginčą be valstybės įsikišimo. Mediacija – savanoriškas procesas, kurio dalyviai bet kuriuo metu gali atsisakyti dalyvauti jame.


2. Mediatorių nešališkumas, neutralumas ir kvalifikacija. Mediatorius nepalaiko nei vienos šalies, o tik kaip neutrali trečioji šalis padeda joms pačioms priimti sprendimą.


3. Konfidencialumas. Tai, kas buvo išsakyta ir sužinota mediacijos metu, negali būti perduodama trečiosioms šalims. Informacija, sužinota mediacijos metu, gali būti atskleista trečiajai šaliai, kai:

• šalys su tuo sutinka; • tai numato įstatymas; • tai reikalinga susitarimo vykdymui; • mediatorius apkaltinamas netinkama veikla ir turi dėl to gintis; • reikalinga apsaugoti vaiką nuo žalos ar smurto.

Mediatorius negali būti kviečiamas liudyti. Jis gali tik patvirtinti, ar šalys dalyvavo mediacijos procese, ar susitarimas buvo pasiektas. Konfidencialumo principas skatina šalis būti atviroms, pasitikėti viena kita.


4. Šalių lygiateisiškumas, sąžiningumas ir bendradarbiavimas. Abi yra lygiateisės, abiem pusėms sudaromos tos pačios galimybės pasisakyti ir būti išklausytoms. Asmenys skatinami bendradarbiauti ir drauge siekti abi puses tenkinančių sprendimų.Santuokos nutraukimo atveju sutuoktiniai nėra skatinami susitaikyti ir išlaikyti santuoką, verslo mediacijoje – partneriai nėra skatinami ir toliau dirbti kartu. Mediacijos metu asmenys yra skatinami taikiai išspręsti ginčą, neatiduodant galios sprendimą priimti teisėjui.Jeigu turite klausimų, susijusių su medicijos procedūra arba pageidaujate savo ginčą spręsti mediacijos būdu – kreipkitės.Mediatorė

Greta Martinkienė

+370 672 72878

greta@martinkiene.lt


www.advisum.lt

22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page