top of page
  • Writer's pictureGreta Martinkienė

Moterys bus skatinamos "Patikėti savimi"


2021 m. sausio 14 d. MB AD VISUM komanda, kartu su partneriais - VšĮ MA-URI-ORA sveikatinimo institutu ir Jaunųjų vadovų asociacija - buvo pakviesta ekspertams pristatyti savo projektinę idėją, pateiktą pagal Alternatyvių Investicijų Detektoriaus (AID) programą, administruojamą Europos socialinio fondo agentūros.


PROJEKTINĖ IDĖJA „PATIKĖTI SAVIMI“


Idėjos pavadinimas „Patikėti savimi“ buvo sukurtas neatsitiktinai. Idėjos tikslas yra, sutelkus partnerių žinias ir gebėjimus, padėti moterims, grįžtančioms į darbo rinką po ilgesnės pertraukos ar kuriančios savarankišką užimtumą, patikėti savo jėgomis ir užtikrintai bei sėkmingai sugrįžti į darbo rinką ar pradėti savo asmeninę ekonominę veiklą.


Tikslo (užtikrinti bent 40 proc. projekto dalyvių užimtumą) partneriai sieks naudojantis unikalia partnerių sukurta psichosocialine ir profesine reabilitacija grįsto užimtumo skatinimo metodika.


Psichosocialinės reabilitacijos metu bus vedamas emocinės terapijos kursas, kurį ves profesionalūs konsultantai, turintys ilgametę patirtį. Psichosocialinės reabilitacijos metu bus siekiama atstatyti harmoniją tarp žmogaus fizinio kūno ir jo minčių bei emocijų. Šios terapijos padės lengviau įveikti savo baimes, nerimą ar neryžtingumą, projekto dalyvės sugebės pajudėti iš sąstingio taško ir pradėti kelią į naują etapą savo profesinėje srityje.


Profesinės reabilitacijos metu projekto dalyvės bus konsultuojamos apie galimybes kelti savo kvalifikaciją ir atrasti kokia veiklos sritis yra tinkamiausia kiekvienu individualiu atveju. Bus suteikiamas profesinis orientavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas arba naujų išugdymas, pagalba persikvalifikuojant ar keliant kvalifikaciją, kuriant savo asmeninį verslą, ieškant darbo ir kt. Projekto dalyvės bus supažindintos su galimybėmis kurti asmeninį užimtumą naudojantis ES ar kitų finansavimo šaltinių paramomis.Projekto metu dalyvės atras savo stiprybes ir pasirinks tą užimtumo sritį, kuri kiekvieną tenkins labiausiai. Juk kiekviena moteris yra verta laisvai planuoti savo laiką, derinti skirtingus socialinius vaidmenis bei su jais atsirandančias atsakomybes ir įgyvendinti savo asmeninę svajonę - realizuoti save veikloje ir gauti iš to finansinę naudą!


PROJEKTINĖS IDĖJOS PARTNERIAI


Pagrindinis projektinės idėjos partneris yra VšĮ MA-URI-ORA sveikatinimo institutas. Tai psichoterapijos, kūno terapijos ir įvairių kitų relaksacijos bei asmens savęs pažinimo technikų meistrai. Jau 5 metus Kaune, Vilniuje ir Klaiėdoje teikia tiek individualias, tiek grupines terapijas, savo vekloje naudoja unikalią kūno terapijos metodiką, pagrįsta polinezietiška tradicija.


Jaunųju vadovų asociacija - buhalterinės apskaitos, finansų valdymo entuziastai, vedantys mokymus yra buhalterijos, mokestinių prievolių, įmonės finansų tvarkymo ir pan. srityse.Nekantriai laukiame projektinės idėjos pristatymo rezultatų!

67 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page