top of page
  • Writer's pictureGreta Martinkienė

Teisininkas gali pasirūpinti gera Jūsų verslo "sveikata"

Updated: Apr 3, 2020


Pakankamai dažnai labai mažos, mažos, o kartais net ir vidutinės įmonės savo veiklą vykdo neturėdamos teisininko. Tokios įmonės teikdamos paslaugas ar parduodamos prekes veikia esant tik žodiniams susitarimams, arba sudaro rašytinius sandorius, kurių turinys neatitinka realaus susitarimo. Negana to, jos neturi įmonei privalomų vidaus dokumentų arba neužtikrina jų atitikties teisės aktų reikalavimams. Dėl šių priežasčių įmonės susiduria su įvairiomis problemomis, kurių galėtų ir nekilti, jeigu prie įmonės veiklos prisiliestų teisininko ranka.


Įmonės ar fiziniai asmenys, vykdantys veiklą savarankiškai, dažnu atveju, nesikreipia į teisines konsultacijas teikiančias kompanijas ar advokatų kontoras – nežinia, ar dėl nepriimtinų įkainių, ar dėl egzistuojančio neteisingo suvokimo, kad advokatai gali pasitarnauti tik teisme, o kasdienybėje susitvarkyti gali ir biuro administratorė ar projektų vadovas. Bet suvaldyti rizikas būtina. Taip pat būtina šviesti asmenis apie teisininko svarbą verslo kasdienybėje. Įmonės ar individualaus verslo sėkmė ir ilgaamžiškumas tiesiogiai priklauso nuo tvarkingos ir teisingos teisinės bazės, nuo teisingų, tvarkingai sudarytų sandorių, kuriais apsaugoti interesai.


Didelė grėsmė kyla kai įmonės ar asmenys, veikiantys savarankiškai, dirba arba be sutarčių, arba sudaro sutartis, kurios neatitinka realaus susitarimo. Geriausiu atveju sutarties šablonas randamas internete ir pritaikomas sau, arba aklai pasitikima kitos sandorio šalies pateiktu dokumentu, nesuvokiant arba ignoruojant faktą, kad pasirašydami tokį realaus susitarimo neatitinkantį ar lygiateisiškumo neužtikrinantį dokumentą asmenys prisiima visą atsakomybę su visomis galimomis pasekmėmis.


Verslas be teisininko prisidėjimo yra panašus į vairavimą be vairuotojo pažymėjimo: gali judėti su srautu išmanydamas bendrąsias taisykles, bet neabejotinai patirsi daugiau streso, o susidūręs su pareigūnais gali labai skaudžiai nukentėti.


Rizika yra verslo sudedamoji dalis ir ją būtina suvaldyti. Būtina rūpintis verslo sveikata ir imtis prevencinių priemonių – čia ir išryškėja teisininko vaidmuo: jis suteikia profilaktines ir prevencines konsultacijas, kasdienių reikalų priežiūrą bei, reikalui esant, „pirmąją pagalbą”.


20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page