PROJEKTŲ RENGIMAS ES IR KITAI PARAMAI GAUTI

Ikona-04.png

Europos Sąjungos ir kitų finansavimo šaltinių paramos projektams nustatomos tam tikros specifinės sąlygos, o projektų parengimas reikalauja įvairiapusių žinių.


Teikiame su finansavimo projektų rengimu susijusias paslaugas.

Sudarome projekto rengimo planą, įvertiname tinkamumą gauti paramą, teikiame rekomendacijas dėl projektų pirmumo kriterijų, atsakome į klientams aktualius klausimus dėl paraiškų paramai gauti vertinimo procedūrų ir terminų, rengiame projekto paraišką, verslo planą ir kitus pagal finansavimo aprašą privalomus dokumentus, konsultuojame susijusiais klausimais.


Atliekame kompleksinę įgyvendinamų Europos Sąjungos ir kitų šaltinių finansavimo projektų priežiūrą ir administravimą.

Mūsų teikiamos projektų rengimo paslaugos

Konsultacijos finansavimo klausimais

Sudarome projekto rengimo planą,  įvertiname kliento tinkamumą gauti paramą, teikiame rekomendacijas dėl projektų pirmumo kriterijų, padedame suformuluoti projekto idėją, tikslus ir uždavinius, atsakome į klientams aktualius klausimus dėl paraiškų paramai gauti vertinimo procedūrų ir terminų, teikiame informaciją apie prieinamas struktūrinių fondų ir valstybės paramos programas, atliekame potencialių projektų atranką ir tyrimą

Projekto paraiškos rengimas

Rengiame projektų paraiškas pagal įvairias priemones ir finansavimo aprašus ES, valstybės ir kt. finansavimui gauti. Rengiame verslo planus ir kitus pagal finansavimo aprašą privalomus dokumentus, konsultuojame susijusiais klausimais, bendraujame su finansinę paramą administruojančia institucija paraiškos vertinimo metu. Projekto paraiškos vertinimo metu atstovaujame klientus finansinę paramą administruojančiose institucijose.

Projektų administravimo paslaugos

Tarpininkaujame bendraujant su įgyvendinančiomis institucijomis, rengiame mokėjimo prašymus, ataskaitas bei kitus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu mokėjimo prašymų rengimas, konsultuojame projektinės dokumentacijos surinkimo, projektų administravimo, apskaitos organizavimo ir kt. klausimais.

Naujienos projektų rengimo srityje

2021 m. lapkričio 17 d.

Informacija kuriantiems bei plečiantiems verslą kaimo vietovėse
Verslo plėtra kaimo vietovėse, parama investicijoms į verslo plėtrą kaime

2021 m. rugpjūčio 24 d.

Verslo plėtra kaimo vietovėse | Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse (2021 m.)
Savarankiško užimtumo rėmimas, užimtumo tarnybos parama naujam verslui

2021 m. rugpjūčio 23 d.

Savarankiško užimtumo rėmimas | ATNAUJINTA INFORMACIJA