top of page

TEISINĖS PASLAUGOS

Ikona-04.png

Teikiame teisines konsultacijas įvairiais sutarčių teisės, verslo teisės, darbo teisės, įmonių steigimo bei valdymo, ginčų sprendimo klausimais.


Fizinius asmenis konsultuojame jiems aktualiais civilinės teisės klausimais, rengiame dokumentus, padedame derybose ar bendraujant su kita sutarties šalimi, valstybinėmis įstaigomis ir institucijomis, rengiame procesinius dokumentus (be atstovavimo teisme).


Visuomet siekiame pateikti Jums aiškų ir suprantamą situacijos įvertinimą bei galimus jos sprendimus.

Teikiame asmeninio teisininko paslaugas – greitai ir jums patogiausiu būdu prieinamą visapusišką teisinę pagalbą.

Mūsų teikiamos teisinės paslaugos

Sutarčių sudarymas

Rengiame visų rūšių sutarčių projektus, atliekame sutarčių teisinį vertinimą, atstovaujame klientams ikisutartiniuose santykiuose, derinant sutarčių nuostatas, sureguliuojant ginčus kylančius iš sutarčių vykdymo.

Verslo teisė

Teikiame teisines konsultacijas, rengiame įvairius teisinius dokumentus, rengiame įmonės vidaus dokumentų projektus, atliekame teisinį esamos dokumentacijos vertinimą.

Darbo teisė

Konsultuojame darbo teisės klausimais, rengiame teisinius dokumentus, atliekame teisinį esamos dokumentacijos įvertinimą ir teikiame rekomendacijas.

Įmonių steigimas

Teikiame teisines konsultacijas ir supažindiname su skirtingų juridinio asmens teisinių formų niuansais, rengiame dokumentus juridinio asmens steigimui.

Asmeninio teisininko paslauga

Teikiame prevencines konsultacijas, atliekame kasdienių reikalų priežiūrą bei suteiksime reikiamą teisinę pagalbą įmonėms, neturinčioms savo teisininko bei fiziniams asmenims, susiduriantiems su teisiniais iššūkiais.

Asmens duomenų apsauga

Atliekame įmonės tvarkomų asmens duomenų saugumo patikrą, vertiname, ar įmonės vykdoma asmens duomenų tvarkymo praktika atitinka BDAR, konsultuojame dėl konkrečiai organizacijai taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir kitais asmens duomenų apsaugos klausimais, peržiūrime, koreguojame ir rengiame būtinuosius dokumentus BDAR atitikčiai užtikrinti,  organizuojame mokymus įmonėse, supažindiname darbuotojus su esminiais duomenų apsaugos reikalavimais.

Naujienos teisės srityje

2020 m. gegužės 19 d.

Terminuotos darbo sutartys ir jų subtilybės
bottom of page